Skip to content

Hergebruik van organische reststoffen

CLOSECYCLE | Interreg North Sea

Smeets Agro Consultancy is uitvoerend partner van het CLOSECYCLE project. In het project wisselen interregionale partners uit het Noordzee gebied hun kennis, kunde en onderzoeksresultaten uit op het gebied van kringloop processen om organisch restafval uit de landbouw en (voedsel)industrie te hergebruiken. Met name voor ontwikkeling van nieuwe producten uit organische reststoffen, voor energieproductie en efficiënte circulaire landbouw voor bodemverbetering om plantengroei te bevorderen.

 

Kort samengevat is het doel van CLOSECYCLE:

 • Landelijke en stedelijke restproducten lokaal en efficiënt gebruiken
 • Netwerken oprichten voor samenwerking, monitoring en kennisuitwisseling
 • Kringlopen met lokale waarde creatie onder de aandacht brengen
 • Focussen op lokale restproducten en technisch haalbare processtappen

 

Smeets Agro Consultancy richt zich in dit project op processen om bodemverbetering en plantengroei te bevorderen binnen:

 • Boomkwekerijen
 • Gemeentes en kwekerijen
 • Voedselgewassen

In deze werkt Smeets o.a. samen met Delphy Wageningen/Boskoop.

 

Andere gebieden waar CLOSECYCLE zich in Nederland op richt zijn:

 • Appelverwerking
 • Glastuinbouw
 • Natuurbehoud
 • Biomassaverwerking

Show cases

Locatie: Vermeerderingstuinen in Zeewolde
Product: Veldbonen
Datum: juli 2024
Methode: Grond vooraf behandeld met compost mengsel. 
Doel: bodem vruchtbaarheid vergroten en bodem moeheid opheffen.

Locatie: Vermeerderingstuinen in Zeewolde
Product: Moerbedden appel
Datum: juli 2024
Methode: Planten aangeaard met compost/zaagsel mengsel.  Toepassing van Biostimulanten
Doel: Betere beworteling.