Ga naar de inhoud

Basis voor een optimaal bodem ecosysteem

Flyer: Actief bodemleven

Actief bodemleven is belangrijk voor een goede bodemvruchtbaarheid en voor de weerbaarheid van gewassen. Smeets Agro Consultancy voert analyses uit om inzicht te krijgen in de microbiële status van het bodemleven. Met de onderzoeksresultaten kunt u de juiste maatregelen treffen om het bodemecosysteem intact te houden of te verbeteren.