Ga naar de inhoud

Inzicht in groeiprocessen

Bladmonster analyses

Een tekort of teveel aan één of meerdere elementen heeft vaak grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling van het gewas. De opname van voedingsstoffen hangt af van veel factoren. Naast pH en EC is ook het klimaat een factor van belang. Analyses van blad- of plantmonsters geven inzicht in de aanwezige droge stoffen en de plantsapsamenstelling. Met de meetresultaten kan veel gerichter behandeld en gedoseerd worden tijdens de groei van gewassen om tot een optimaal, sterk en gezond eindresultaat te komen.

 

Inzicht in de opname en de voedingstoestand van het gewas

Temperatuur, licht en luchtvochtigheid bepalen de verdamping en daarmee de opname en het transport van voedingsstoffen. Bovendien speelt de onderlinge verhouding tussen de aanwezing nutriënten een rol: te veel van het ene element remt vaak de opname van het andere. Monster analyses geven inzicht in de opname en de voedingstoestand van het gewas.

 

Alle aanwezige droge stoffen in het plantmateriaal kunnen geanalyseerd worden na droging in een oven. Dit resultaat wordt vergeleken met richtwaarden uit een database. De waarden worden gepresenteerd in g/kg, mg/kg droge stof. De plantsapanalyse is een momentopname. De resultaten kunnen beinvloed worden door verschillende factoren. Het is daarom van belang dat monsters altijd op hetzelfde moment worden genomen. Deze resultaten worden gepresenteerd in mg/1 of in mmol/1.

 

Wereldwijd is er heel veel onderzoek gedaan naar de streefwaarden van planten. Zeker van de meest gangbare boomkwekerij gewassen, fruit, klein fruit en vaste planten.

Bodemanalyse

Nauwkeurig en volgens de richtlijnen

Monsterneming door Smeets Agro Consultancy

Een monsterneming komt heel nauwkeurig en de richtlijnen en periode verschillen per gewas en vraagstelling. Op een analyse om parasitaire schimmels op te sporen zijn bijvoorbeeld andere richtlijnen van toepassing dan voor het opsporen van aanwezige voedings elementen. Voor fruit en groenten worden de monsters over het algemeen van juni tot en met augustus afgenomen tijdens de ontwikkelfase van gewassen.

 

De referentiewaarden die gebruikt worden in het testlab* zijn ook op deze periode afgestemd. Als het noodzakelijk is om in andere maanden te testen is dat ook mogelijk en er kan ook voor gekozen worden om andere plantdelen te laten analyseren zoals wortels, bloemen of stengels. Het monstermateriaal moet schoon zijn, mag niet recent behandeld zijn en moet representatief zijn voor het hele te testen gebied. We nemen de monsters bij voorkeur aan het begin van de week en vroeg in de ochtend zodat het dezelfde dag nog aangeboden kan worden aan het testlab. We vullen een begeleidend test formulier in waarop de vraagstelling en e.v.t. problematieken worden bescheven. De testuitslag volgt binnen 7-10 werkdagen. De kosten voor een bladmonster analyse zijn € 120,= per monster (excl. BTW).

 

Download de folder bladanalyse

 

Naast de bladanalyses kunnen wij ook bodemanalyses verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden.

 

* De drogestof analyses worden uitgevoerd volgens de internationale standaard voor testlaboratoria (NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018)

drogestof-analyse

Haal het beste uit de bodem

Micro-bio-metingen

Als je een Bodemvoedselwebanalyse maakt van de grond, krijg je een uitgebreid inzicht in de microbiologie-populatie in de bodem. Voor deze analyses werken wij samen met internationale laboratoria.

 

In het lab gevoerde analysemethode komen diverse parameters naar voren die een goed beeld geen van de microbiologische populatie.

 

De totale en actieve bacterie- en schimmelbiomassa, protozoa-dichtheid en aaltjespopulaties worden in kaart gebracht.

 

Vervolgens wordt het analyseresultaat vergeleken met de voor het gewas relevante streefcijfers. Hierdoor wordt een goed inzicht verkregen waar de microbiële populatie moet worden aangevuld om aan de streefwaarden van de voedselketen te voldoen.

 

Download de folder MicroBiometer

micro-bio-metingen

Voorkom ziektes

Bodemanalyse

Met behulp van diverse metingen kunnen wij uw bodem biologisch, fysisch en chemisch laten analyseren. Onze analyses kunnen vertalen naar een strategie voor de telers. Met onze bladmonsters krijgt u inzicht in eventuele tekorten aan mineralen in de plant. Dit is cruciale informatie voor de plant weerbaarheid.

 

Voor deze analyses werken wij onder andere samen met de volgende laboratoria:

 

  • Fertilab
  • Normac Groen Agro Control / Normac Roba
  • Van Iersel BV
  • ILVO Merelbeke
  • Royal Eijkelkamp
  • Soilvision
  • NovaCropControl

 

Download hier de folder Bodembalansanalyse

 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden